Instytut Doskonalenia Organizacji sp. z o.o.
pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa


T: +48 22 112 10 53
T: +48 22 112 10 57
T: +48 22 112 10 61
F: +48 22 112 10 61

biuro@ido.org.pl
Uwaga! Trwa aktualizacja portalu. Zapraszamy 6.11.2017!
Spółka zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000446105
NIP: 5252545374, REGON: 146472183, Kapitał zakładowy: 126.000,00 zł