Instytut Doskonalenia Organizacji sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

biuro@ido.org.pl
ido@certixpoland.pl

Uwaga! Trwa aktualizacja portalu. Zapraszamy 28.04.2017!
Spółka zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000446105
NIP: 5252545374, REGON: 146472183, Kapitał zakładowy: 126.000,00 zł

Dane rejestrowe wyłącznie do faktur (w trakcie zmiany w KRS):
Instytut Doskonalenia Organizacji sp. z o.o.
pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
NIP: 5252545374